Våra förebilder

Den 8 mars 2018 på Internationella kvinnodagen kommer SAFWIS att presentera ytterligare femtio förebilder. Här kan du läsa mer om våra tidigare förebilder.


Till vår inbjudan

Vi presenterar femtio kvinnor som vi ser som förebilder inom svensk idrott och lyssnar till bland annat Pirkko Markula.

 

Syfte

Vårt syfte med denna lista är att utmana könsmässiga stereotyper inom svensk idrott i allmänhet, även om vi fokuserar på kvinnors underrepresentation och utsatthet i synnerhet. Könsfördelningen inom svensk idrott ser olika ut i olika idrotter och på olika platser i landet. I vissa idrotter är fördelningen jämn, såväl bland utövare som runt styrelsebordet.

I vissa idrotter är kvinnor till och med överrepresenterade. Trots det behöver kvinnor som idrottar handskas med strukturella orättvisor som enkom har med kön att göra, som till exempel lägre ekonomisk ersättning och sämre träningstider. Av det skälet har vi valt att uppmärksamma just kvinnors prestationer. Vi använder ordet kvinna för att beskriva alla som identifierar sig själva som kvinna och inkluderar även icke binära.

 

 

Urvalskriterier för att vara en förebild

En kvinna som erkänns för vad hon har åstadkommit inom svensk idrott som utövare, tränare, ledare, funktionär, utbildare, forskare, företagare, journalist eller tjänsteperson. Som förebild ska hon ha verkat för jämställdhet inom svensk idrott, antingen inom ramen för sin profession eller genom ideellt arbete. Våra förebilder uppfyller minst ett av nedanstående krav, men ofta flera.

• En kvinna med framstående idrottsprestationer.

• En kvinna som aktivt har utmanat könsnormer och sociala orättvisor under sin idrottskarriär.

• En kvinna som har verkat för att stärka jämställdhet och kvinnors rättigheter genom förändringar i policydokument och beslutsfattande.

• En kvinna som har ökat medvetenheten om idrottens sociala och kulturella aspekter i ett demokratiskt och inkluderande samhälle.

• En kvinna som har arbetat aktivt med skapa möjligheter för flickor och kvinnor att utöva idrott i en specifik idrott eller region.

• En kvinna som har arbetat aktivt med att utmana begränsande könsnormer inom idrott antingen via medier eller i medier.

• En kvinna som genom sitt inflytande (t.ex. som mentor eller sponsor) har stöttat andra kvinnor i idrott.

• En kvinna som genom välgörenhet eller filantropi har bidragit till kvinnors idrottande i allmänhet i Sverige.

 

 

Jurypanel

Lucy Rist Grundare av Girls in Sport Lucy är en av grundarna av Girls in Sport med forskning och strategiska frågor som huvudsakliga ansvarsområde.  Lucy har i över 10 år erfarenhet med tvärvetenskaplig forskning, bland annat som konsult för olika internationella organisationer. Lucy har tävlat och varit tränare i tyngdlyftning och har jobbat mycket för att uppmuntra fler tjejer och kvinnor att pröva sporten.

Lucy Rist
Grundare av Girls in Sport

Lucy är en av grundarna av Girls in Sport med forskning och strategiska frågor som huvudsakliga ansvarsområde. 

Lucy har i över 10 år erfarenhet med tvärvetenskaplig forskning, bland annat som konsult för olika internationella organisationer. Lucy har tävlat och varit tränare i tyngdlyftning och har jobbat mycket för att uppmuntra fler tjejer och kvinnor att pröva sporten.

Martin Carlsson-Wall Associate Professor och docent Chef, Center for Sports and Business Handelshögskolan i Stockholm Martin är en av grundarna till Handelshögskolans Center for Sports and Business. Hans forskning och undervisning handlar om att utveckla idrottens kanslier till moderna sportkontor. Förutom forskning och undervisning är Martin krönikör i Idrottens Affärer.

Martin Carlsson-Wall
Associate Professor och docent
Chef, Center for Sports and Business Handelshögskolan i Stockholm

Martin är en av grundarna till Handelshögskolans Center for Sports and Business. Hans forskning och undervisning handlar om att utveckla idrottens kanslier till moderna sportkontor. Förutom forskning och undervisning är Martin krönikör i Idrottens Affärer.

Linda Wijkström Generalsekreterare för Elitfotboll Dam Linda är generalsekreterare sedan sju år tillbaka för Elitfotboll Dam, en intresseorganisation inom fotbollen för Damallsvenskan och Elitettan. Hon har ett antal nationella och internationella uppdrag som t.ex. vice ordförande i European Club Association (ECA) damkommitté, observer i UEFA Damkommitté. Hon är även deltagare i Svenska Fotbollförbundets arbetsgrupp gällande jämställdhet och mångfald.   

Linda Wijkström
Generalsekreterare för
Elitfotboll Dam

Linda är generalsekreterare sedan sju år tillbaka för Elitfotboll Dam, en intresseorganisation inom fotbollen för Damallsvenskan och Elitettan.

Hon har ett antal nationella och internationella uppdrag som t.ex. vice ordförande i European Club Association (ECA) damkommitté, observer i UEFA Damkommitté. Hon är även deltagare i Svenska Fotbollförbundets arbetsgrupp gällande jämställdhet och mångfald. 

 

Hans von Uthmann Styrelseledamot SOK och GIH Hans var under sju år (2009-2016) ordförande i Svenska Basketbollförbundet, och har haft ideella uppdrag inom bl.a. fotboll, stiftelsen Fryshuset och RFs referensgrupper för jämställdhet, idrotts-politik och bolagsutredningen. Såväl inom idrotten som i sina roller i näringslivet engagerar sig Hans i jämställdhets- och integrationsfrågor.

Hans von Uthmann
Styrelseledamot SOK och GIH

Hans var under sju år (2009-2016) ordförande i Svenska Basketbollförbundet, och har haft ideella uppdrag inom bl.a. fotboll, stiftelsen Fryshuset och RFs referensgrupper för jämställdhet, idrotts-politik och bolagsutredningen.

Såväl inom idrotten som i sina roller i näringslivet engagerar sig Hans i jämställdhets- och integrationsfrågor.

Jamie Elovsson CSR Manager på NetEnt Jamie är CSR Manager på NetEnt och medgrundare till stiftelsen The Power of Sport Foundation, med ansvar för stiftelsens samhälls- och idrottsprogram.  Jamie var tidigare ansvarig för internationella relationer och program på Cruyff Institute Sverige. Han har dessutom över 10 års yrkeserfarenhet, varav fyra år på United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP). Genom flera internationella projekt med organisationer som Liverpool FC, Right to Play och FN-enheter (UNV, UNICEF, UNDP, UNAIDS, UN Women) samt olika länders regeringar och myndigheter, har Jamie ett starkt internationellt nätverk.

Jamie Elovsson
CSR Manager på NetEnt

Jamie är CSR Manager på NetEnt och medgrundare till stiftelsen The Power of Sport Foundation, med ansvar för stiftelsens samhälls- och idrottsprogram. 

Jamie var tidigare ansvarig för internationella relationer och program på Cruyff Institute Sverige. Han har dessutom över 10 års yrkeserfarenhet, varav fyra år på United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP). Genom flera internationella projekt med organisationer som Liverpool FC, Right to Play och FN-enheter (UNV, UNICEF, UNDP, UNAIDS, UN Women) samt olika länders regeringar och myndigheter, har Jamie ett starkt internationellt nätverk.

Collins Zola Beteendevetare Collins Zola är i grunden beteendevetare och har nyligen blivit färdig utbildad sportmarknadsförare. I 5 år har Collins suttit som förtroendevald inom svenska handbollsförbundets ungdomsråd och sedan 2 år tillbaka även inom förbundets jämställdshetsråd. Collins tror på möten mellan människor, och ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem!

Collins Zola
Beteendevetare

Collins Zola är i grunden beteendevetare och har nyligen blivit färdig utbildad sportmarknadsförare.

I 5 år har Collins suttit som förtroendevald inom svenska handbollsförbundets ungdomsråd och sedan 2 år tillbaka även inom förbundets jämställdshetsråd. Collins tror på möten mellan människor, och ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem!


Femtio Förebilder 2017