Om du fortlöpande vill få information om SAFWIS, följ oss gärna på facebook och fyll i formuläret nedan.