Program

18.00 – 18.10
Introduktion till kvällen och bakgrunden till SAFWIS

18.10 – 18.50
Föredrag på temat idrott och jämställdhet
   • Gabriel Wikström
   • Sofia B Karlsson och Björn Eriksson
   • Brianna Newland      

18.50 – 19.10
Paus

19.10 – 20.00
Femtio idrottsförebilder för ökad jämställdhet

20.00 – 21.00
Mingel och lättare förtäring