Om SAFWIS


Swedish Alliance for Women in Sport (SAFWIS) är en plattform som arbetar för inkludering och ökad jämställdhet inom svensk idrott. Vi arbetar bland annat med att lyfta fram förebilder som har gjort svensk idrott attraktiv för både män och kvinnor. 

Aktiviteter


SAFWIS bedriver aktiviteter inom följande fem områden: evenemang, opinionsbildning, internationell samverkan, forskning och undervisning. 

 

Förebilder


Den 8 mars på Internationella kvinnodagen kommer SAFWIS att lansera våra första femtio förebilder. Under denna flik kommer du att kunna läsa mer senare.