Välkommen på idrottsgala den 8 mars 2018, femtio idrottsförebilder för inkludering och ökad jämställdhet:

Sportgala på internationella kvinnodagen