8 mars 2017, femtio idrottsförebilder för inkludering och ökad jämställdhet:

Sportgala på internationella kvinnodagen