static1.squarespace-4.png

Swedish Alliance for Women in Sport

Swedish Alliance For Women In Sport (SAFWIS) är en plattform som arbetar för inkludering och ökad jämställdhet inom svensk idrott. Initiativtagare är Cruyff Institute, Elitfotboll Dam, Girls in Sport, GIH och Handelshögskolan i Stockholm. Många framsteg har gjorts för inkludering och jämställdhet, och vi vill förbereda för fler.

 


Övergripande målsättning

Vår övergripande målsättning är att göra svensk idrott mer inkluderande och jämställd genom att förena våra kompetenser från skilda sfärer i gemensamma insatser.

 


Principer

• Vi verkar för ökad inkludering och jämställdhet i svensk idrott.

• Vi fungerar som ett nätverk för organisationer, institutioner och individer som delar denna inriktning.

• Vi ser svensk idrott i vid mening där såväl ideella organisationer som kommersiella aktörer bidrar.