static1.squarespace-4.png

Swedish Alliance for Women in Sport

Swedish Alliance For Women In Sport (SAFWIS) är en plattform som arbetar för inkludering och ökad jämställdhet inom svensk idrott. Initiativtagare är Cruyff Institute, Elitfotboll Dam, Girls in Sport, GIH och Handelshögskolan i Stockholm. Många framsteg har gjorts för inkludering och jämställdhet, och vi vill förbereda för fler.

 


Övergripande målsättning

Vår övergripande målsättning är att göra svensk idrott mer inkluderande och jämställd genom att förena våra kompetenser från skilda sfärer i gemensamma insatser.

 


Principer

• Vi verkar för ökad inkludering och jämställdhet i svensk idrott.

• Vi fungerar som ett nätverk för organisationer, institutioner och individer som delar denna inriktning.

• Vi ser svensk idrott i vid mening där såväl ideella organisationer som kommersiella aktörer bidrar.


Initiativtagare till SAFWIS

cruyff.png

Cruyff Institute

Cruyff Institute Sverige utvecklar och driver utbildningsprogram specifikt anpassade efter de behov och förutsättningar som svensk elitidrott har. Programmen riktar sig till de som är eller har varit aktiva inom idrotten, antingen som utövare, ledare eller chefer.

Genom stiftelsen The Power of Sport Foundation genomför vi program för idrott och samhällsnytta.

www.cruyffinstitute.se

efd-logo copy.png

Elitfotboll Dam

Elitfotboll Dam grundades 1978 och är en intresseorganisation för de två högsta ligorna inom damfotboll i Sverige, Damallsvenskan och Elitettan. Tillsammans driver EFD och klubbarna intressefrågor som rör damelitfotbollen.

www.efd.se


Girls in Sport

Girls in Sport är en stiftelse som arbetar med praktiska verktyg och metoder för att öppna upp för en idrottskultur som är skapad av, med och för flickor och kvinnor.

www.girlsinsport.se


Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Vid GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger.

GIH bedriver också avancerad forskning inom idrottsområdet, ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan och samhället i stort. GIH samarbetar med såväl svenska som internationella universitet och högskolor kring både undervisning och forskning. Som lärosäte vilar GIH på en 200-årig historia av kontinuitet och förändring.

www.gih.se


Handelshögskolan Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics), är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Vi erbjuder kandidat-, master- och forskarutbildning, liksom ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education.

Dessutom bedrivs forskning i världsklass. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskningen och näringslivet, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

www.hhs.se