Om SAFWIS


Swedish Alliance for Women in Sport (SAFWIS) är en plattform som arbetar för inkludering och ökad jämställdhet inom svensk idrott. Vi arbetar bland annat med att lyfta fram förebilder som har gjort svensk idrott attraktiv för både män och kvinnor. 

 

Aktiviteter


SAFWIS bedriver aktiviteter inom följande fem områden: evenemang, opinionsbildning, internationell samverkan, forskning och undervisning. Den 8 mars 2018 på Internationella kvinnodagen arrangerar SAFWIS en idrottsgala för att lansera ytterligare 50 förebilder.

Förebilder


Den 8 mars på Internationella kvinnodagen arrangerar SAFWIS en idrottsgala för att hylla 50 förebilder inom idrotten. Under denna flik kan du läsa mer om tidigare förebilder.

 

 

Välkommen på idrottsgala den 8 mars 2018, femtio idrottsförebilder för inkludering och ökad jämställdhet:

Sportgala på internationella kvinnodagen

Om du fortlöpande vill få information om SAFWIS, följ oss gärna på facebook och fyll i formuläret nedan.


 

Girls in Sport i Umeå anordnar sin årliga festival:

Women in Sport and Adventure 2017