Sportgala på internationella kvinnodagen:

Femtio idrottsförebilder för ökad jämställdhet

8 mars 18.00 – 21.00
Handelshögskolan Stockholm
Sveavägen 65